Algemene voorwaarden


Welkom op onze website. Als u deze website blijft bezoeken en gebruiken, stemt u ermee in zich te houden aan en gebonden te zijn aan de volgende gebruiksvoorwaarden, die samen met ons privacybeleid de relatie van Ntrinsic met u regelen met betrekking tot deze website.

De term "Ntrinsiek" of "ons" of "wij" verwijst naar de eigenaar van de website met als statutaire zetel: Vine House, 143 London Road, Kingston Upon Thames, Londen KT2 6NH VK. De term "u" verwijst naar de gebruiker of kijker van onze website.

Het gebruik van deze website is onderworpen aan de volgende gebruiksvoorwaarden:

De inhoud van de pagina's van deze website is alleen voor uw algemene informatie en gebruik. Het is onderhevig aan verandering zonder kennisgeving.

Noch wij, noch derde partijen bieden enige garantie of waarborg ten aanzien van de juistheid, tijdigheid, prestaties, volledigheid of geschiktheid van de informatie en materialen gevonden of aangeboden op deze website voor een bepaald doel. U erkent dat dergelijke informatie en materialen onnauwkeurigheden of fouten kunnen bevatten en we sluiten nadrukkelijk aansprakelijkheid uit voor dergelijke onnauwkeurigheden of fouten voor zover maximaal toegestaan ​​door de wet.

Uw gebruik van informatie of materialen op deze website is geheel op eigen risico, waarvoor wij niet aansprakelijk zijn. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat alle producten, diensten of informatie beschikbaar via deze website aan uw specifieke vereisten voldoen.

Deze website bevat materiaal dat eigendom is van of in licentie is gegeven aan ons. Dit materiaal omvat, maar is niet beperkt tot, het ontwerp, de lay-out, het uiterlijk, het voorkomen en de afbeeldingen. Reproductie is verboden anders dan in overeenstemming met de auteursrechtvermelding, die deel uitmaakt van deze algemene voorwaarden.

Alle handelsmerken die op deze website zijn gereproduceerd, die geen eigendom zijn van of in licentie zijn gegeven aan de exploitant, worden erkend op de website.

Ongeautoriseerd gebruik van deze website kan een recht op schadevergoeding en / of een strafbaar feit opleveren.

Van tijd tot tijd kan deze website ook links bevatten naar andere websites. Deze links zijn bedoeld om u meer informatie te geven. Ze betekenen niet dat we de website(s) goedkeuren. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van de gelinkte website(s).

U mag van een andere website of document geen link naar deze website maken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Ntrinsics.

Uw gebruik van deze website en elk geschil dat voortkomt uit dergelijk gebruik van de website is onderworpen aan de wetten van Engeland en Wales.

Ntrinsic Consulting Europe Ltd.
Geregistreerd in Engeland en Wales.
Regnr.: 5902133, BTW-nr: (GB) 893 526 585

Ntrinsic Consulting Resources Ltd.
Geregistreerd in Engeland en Wales.
Regnr.: 5902146, BTW-nr: (GB) 893 539 964
Geregistreerd adres:
Vine House
143 London Road
Kingston Upon Thames
London KT2 6NH
UK